DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Vítejte na stránce meziricko.wbs.cz v sekci Odpovědi na vzkazy

-    Vedete to pěkně jestli se sledujete

Odpověď. Ano bohužel do voleb a zastupitelstva jsme nastoupili jako sdružení s tím, že budeme spolupracovat a pokračovat v započatých projektech. Jak je možné zjistit začátkem roku začíná, nejméně vedení obce sledovat zastupitele v jeho ryze soukromých záležitostech. Taková je představa spolupráce.

https://meziricko.wbs.cz/img_20201120_161805.jpg-Velice podivné čekám na další informace.Obecně lze konstatovat, že jakékoli řízení musí mít nějaký podnět. Pokud se k tomuto nikdo nemá zřejmě nebyl důvod něco takového vůbec začínat.

Odpověď. Ano je to velice podivné roční sledování osoby a podotýkám v ryze osobní věci ne v souvislosti s činností obce je podivné. Nyní se neikdo ani nemá k tomu, že by přiznal iniciování tohoto sledování. Z mé strany je to neopodstatněné zasahování do soukromí.

Jestli to dobře chápu zastupitelstvo bylo zvoleno z jednoho uskupení a ihned po zvolení starostky došlo k tomu.
, že někdo začal sledovat člena zastupitelstva co dělá a ještě se to netýkalo činnosti obce ale soukromého života. Je to tak chápu to dobře.

Ano chápeto to velice dobře ihned po zvolení. (volby říjen 2018 - sledování únor 2019) ano sledování zcela a výhradně v oblasti soukromí zastupitele. To co bylo sledováno se netýkalo činnosti obce ani v nejmenším. 

Kdy bude hotové dětské hřiště

Tato otázka by spíše měla směřovat na představitele obce .Nicméně dle dostupné smlouvy o dílo je termín dokončení dne 15.11.2020. Stav díla ale dle mého neodpovídá dokončenému dílu. Poslední herní prvek a to síť na opěrné sloupy byla instalována dne 30.11.2020 terénní úpravy nejsou dokončeny do dnešního dne 17.12.2020

Dne 28.12.2020 byly doručeny dva dokumenty Předání díla. Hřiště je hotové již od 14.11.2020. 

No to si snad někdo dělá srandu hotové 14.11.2020. kdo podepsal ty papíry

Bohužel sranda to není jsou dva dokumenty ze dne 14.11.2020 a 30.11.2020 kde je uvedeno. dne 14.11.2020 drobné nedostatky.  Dne 30.11.2020 bez vad a nedodělků.  A máte pravdu ještě 29.11.2020 v 09:00 hod jsou herní prvky omotány plastovou páskou,,  zřejmě to znamenalo zákaz užívání."  kdo podepsal převzetí no ten kdo měl pověření k adminostraci. Já osobně jsem žádal o účast na předání díla bohužel nebyl jsem pozván. 

Je to pravda že starostka a místostarostka sledují bývalého starostu.mebo se jedná o něco jiného.

Bingo

Tak to je hnus hodně křivé jednání.

Souhlasím 

Co se pletou do soukromí lidí asi si myslí že když mají funkce můžou si dělat co chtějí .je to zneužití postavení.

To si musí každý zvážit sám už minulost nám ukázala jak se využívá"moc uřední "

Jen jestli je pravda že jsou fotky hřiště když není dodělané . Mohli bychom nějaké vidět?

To je otázka jsou fotky nebo nejsou fotky . 14.11.2020 dílo dokončeno s menšímy závadami , které nebrání provozu. 29.11.2020 jsou stále na herních prvcích barevné pásky zabraňující jejich užívání . Tak máme nebo nemáme??? Dotace je vyůčtována.?

https://meziricko.wbs.cz/dscn5288.jpg

https://meziricko.wbs.cz/img_20201120_161805.jpg

Omlouváme se za technické potíže měsíc v datu fotografie je samozřejmě 11.  První fotka je z 20.11.2020  druhá z 29.11.2020 Zajímavé už to mělo být dne 14.11.2020 úplně hotové.

Ještě nějaké máme myslím fotky

Fotky máme na celé album.

Zdravím jak dlouho trvá sledovala.

Pokud máte na mysli jak dlouho trvá sledování  tak to trvá celý rok. Ale samozřejmě nevím zda tato doba byla stanovena pevně  nebo závisí na tom kdo se sleduje.

To by mne zajímalo jak to sledování zdůvodni asi se domnívají,že si mohou dělat co chtějí. Co zneužití postavení.

Poslední získaná informace  Je tato ,, Žádné řízení neexistuje:   otázka tedy je proč se za svoji činnost omluvily a to písemně.???

Na internetu jsem našel smlouvu na zhotovení zakázky obec meziricko nás dětem . Jsou tam i sankce za nedodržení zhotovení díla. Docela slušná částka 5000.- Kč denně bez DPH. Ještě je uvedeno,že při předání budou upraveny veškeré dotčené pozemky. Ještě teď to na hřišti vypadá jak oranice,hromada hlíny,nemluvě o okolních pozemcích. Je to hřiště dokončené nebo ne. Jaka finanční částka se uplatnila jako sankce.

Ano tato smlouva je zveřejněna na internetu, Odkaz na zveřejnění : stačí do vyhledavače napsat  ,,Obec Meziříčko pro naše děti: njdete celou smlouvu rozpočet i závěr akce.

To obec asi přišla o pěkně peníze jestli lze tedy chápat že nebylo uplatněno vyplacení sankcí.

Bez komentáře.

Šel jsem kolem hřiště upřímně myslím že to není dodělané hromada hlíny oraniště.

I já jsem stejného názoru  stačí si přečíst ustanovení smlouvy o dílo. 

Co povinnost řádně spravovat cizí majetek.To asi nikomu nic neříká . 52

Ano každý , kterému byl svěřen do správy cizí majetek má povinnost o tento řádně pečovat ,, s péčí řádného hospodáře:

Co to sledování už je jasné kdo žádal a kdo sledoval.

Poslední informace Řízení se nevedlo a nevede . Zajímavé existuje dokument veřejná omluva ze dne 10.6.2020 , kde je popsáno  jak byla obec oslovena jak jsem byl sledován jak myslivci vysvětlily, že nejsem zástupce obce, jak byl dne 31.10.2019 zaslán na HS dopis, jak bylo zastupitelstvo seznámeno s dopisem na zasedání dne 17.12.2019 . Najdnou je vyjádření , že se vlastně asi nic nedělo. Žádné listiné podklady asi nejsou.  Proti rozhodnutí, že se nic nevedlo jsem se odvolal.

90754,-

Ta částka je neuplatněné penále?

Asi částka , která je vypočítána za nesplnění smlouvy po dílo Obec Meziříčko našim dětem.  ????????

Nevěřím ,že by byl dokument veřejná omluva. Ta osoba se neomluví a nepřipustí svoji chybu

Dokument veřejná omluva existuje ,,Zasedání zastupitelstva 10.6.2020" Bod č. 8  Diskuse  

,, Na závěr schůze proběhla a byla předána Veřejná omluva M.Pátkovi"

Samozřejmě  tento dokument by měl být součástí zápisu zasedání zastupiteltva  stačí požádat o kopie daného zápisu a rozhodně vám bude poskytnuta i tato příloha. Nebo se stačí stavit dám k nahlédnutí.

 A není to náhodou porušení povinnosti při správě cizího majetku a vypadá, že úmyslně.?

Každý musí posoudit sám. Ano upozorňoval jsem na nedostatky nebyly akceptovány. S nedostatky jsem zastupitelstvo seznámil dne 27.1.2021 v 10:00 hod na pracovním zasedání, kde byli pozváni další 4 zastupitelé.  

Tak už máme konečně hotové dětské hřiště hlína odvezena upraveny terén ,možná i zaseta tráva. Akorát se domnívám,že tento stav měl být již na podzim když bylo dílo převzato jako hotové.

Ano i já jsem toho názoru , že takto mělo hřiště vypadat při předání díla dle uzavřené smlouvy

Kolik je tedy ten dluh na penále za neukončeni díla to asi nebude ta původní částka, že.

Zřejmě ne pokud se bude brát ustanovení uzavřené smlouvy.

Tak asi to nebude těžké spočítat kolik je to dní 14.11.2020 + .... Do 2.4.2021 a počet dní je znám. image

Dny je potřeba počátat od 16.11.2020  samozřejmě do 2.4.2021.