Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Vítejte na stránce meziricko.wbs.cz v sekci Sledování občanů

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

Občané zde se v nejbližší době můžete dočíst,  jak je možné objednat u obce Meziříčko sledování soukromého života občanů pod záštinou úřední moci. Informace zde zveřejněné jsou podloženy písemnými podklady.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dne 6.2.2020 bylo emailovou korespondencí sděleno ,, Takže rok 2019 jsme sledovali tvoji spolupráci s HS Šašovice a bohužel nenastala z tvé strany náprava."     na základě tohoto sdělení vyvstávají některé otázky -

- na základě čeho bylo zahájeno sledování 

- kdo sledování prováděl

- zda bylo vedeno řádné správní řízení v této věci 

- zda bylo umožněno účastníkovi řízení uplatnit svoje zákonná práva a zda byly dodrženy kroky správního řízení.

- zda byly uplatněný nároky účastníka řízení při podání řádné žádosti o nahlédnutí do spisového materiálu a pořízení kopií.

- a ta otázka nejzákladnější bylo vůbec k zahájení a sledování právní opodstatnění.

Odpovědi na otázky budou zveřejněny v následujících dnech.

- na základě čeho bylo zahájeno sledování 

Sledování bylo zahájeno údajně na žádost Honebního společenstva Šašovice ( neúčast na zasedáních výboru HS- bohužel pozvánky na toto jednání mi nebyly doručeny, osobně ani telefonicky mě nikdo neoslovil. Dle osobního rozhovoru  HS o nic nežádali. Odeslal jsem jak obci Meziříčko tak HS žádost o vyjádření kdo tedy inicioval sledování do dnešní doby od HS žádná odpověď od Obce Meziříčko rovněž jen povídání skutečnosti žádné. Údajně jim moje žádost nepřišla ovšem na HS o této žádosti na obec věděli.) Tedy ačkoli jsem se snažil zjistit podstatu tohoto sledování do dnešní doby t.j nejméně 9 měsíců semi to nepodařilo.

Případné otázky prosím do sekce vzkazy bude vam odpovězeno.

 

TOPlist