DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Vítejte na stránce meziricko.wbs.cz v sekci Sledování občanů

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

 

 

 

Lež má krátké nohy daleko nedojde.

 

 

Občané zde se v nejbližší době můžete dočíst,  jak je možné objednat u obce Meziříčko sledování soukromého života občanů pod záštinou úřední moci. Informace zde zveřejněné jsou podloženy písemnými podklady.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dne 6.2.2020 bylo emailovou korespondencí sděleno ,, Takže rok 2019 jsme sledovali tvoji spolupráci s HS Šašovice a bohužel nenastala z tvé strany náprava."     na základě tohoto sdělení vyvstávají některé otázky -

- na základě čeho bylo zahájeno sledování 

- kdo sledování prováděl

- zda bylo vedeno řádné správní řízení v této věci 

- zda bylo umožněno účastníkovi řízení uplatnit svoje zákonná práva a zda byly dodrženy kroky správního řízení.

- zda byly uplatněný nároky účastníka řízení při podání řádné žádosti o nahlédnutí do spisového materiálu a pořízení kopií.

- a ta otázka nejzákladnější bylo vůbec k zahájení a sledování právní opodstatnění.

Odpovědi na otázky budou zveřejněny v následujících dnech.

- na základě čeho bylo zahájeno sledování 

Sledování bylo zahájeno údajně na žádost Honebního společenstva Šašovice ( neúčast na zasedáních výboru HS- bohužel pozvánky na toto jednání mi nebyly doručeny, osobně ani telefonicky mě nikdo neoslovil. Dle osobního rozhovoru  HS o nic nežádali. Odeslal jsem jak obci Meziříčko tak HS žádost o vyjádření kdo tedy inicioval sledování do dnešní doby od HS žádná odpověď od Obce Meziříčko rovněž jen povídání skutečnosti žádné. Údajně jim moje žádost nepřišla ovšem na HS o této žádosti na obec věděli.) Tedy ačkoli jsem se snažil zjistit podstatu tohoto sledování do dnešní doby t.j nejméně 9 měsíců semi to nepodařilo.

Případné otázky prosím do sekce vzkazy bude vam odpovězeno.

Níže odkaz na sken části korespondence , které mělo udůvodnit sledování mé osoby. Do současné doby mi ovšem na moje dotazy kdo si vlastně stěžoval nebylo odpovězeno. V emailové korespondenci mi bylo na moji žádost o možnost nahlédnutí a zaslání kopii celé sledovací akce odpovězeno, že se žádný spis nevedl. Musím tedy jednoznačně konstatovat, že jako účasník údajného řízení ,, sledování v roce 2019" jsem nebyl vyzván abych se mohl k věci vyjádřit a rovněž mi nebyla dáno možnost ačkoli jsem o ni žádal k nahlédnutí do spisovho materiálu a požízení kopií spisu. Tedy v současné době nevím l kdo chtěl abych byl sledován, kdo mě sledoval. I když prý žádný spis není jeho části a to žádost obce Meziříčko  na HS Šašovice existuje. Zde mi rovněž nebyla zaslána jeho kopie ačkoli jsem o ni žádal. 

A na vysvětlenou v roce 2008 byla schválena dohoda o přičlenění pozemků obce Meziříčko do HS Šašovice . Dohoda řádně sepsaná a potvrzena představiteli organizací kde dni 1.1.2008. Od této doby obec Meziříčko nemá v HS žádna hlasovací práva a tedy nemá v HS svého zástupce. Obec tedy neměla právo jakýmkoli způsobem zasahovat do soukromí osoby, která nebyla obci nikam delegována. 

Proč ke sledování a jednání představitelú obce došlo mi tedy není do současné doby známo. Snad se mi na moje otázky dostane odpovědi po podání žádosti dle zákona 106/1999 Sb. 

https://meziricko.wbs.cz/takze_rok_2019_jsme_sledovali.pdf

https://meziricko.wbs.cz/img_20210303_093730.jpg    

Jak nápadně podobné ,,odkaz  seznam zprávy""  

Starostka tajně sledovala on-line výuku. Učitelé proti tomu protestují

Pravda a fakta o sledování a veřejné omluvě odpovědných osob obce Meziříčko

Po více jak roce mi bylo doručeno vyjádření ke sledování mé osoby  jakožto soukromého subjektu ve věci, která nemá nic společného s činností obce Meziříčko. Po dobu tohoto roku zodpovědné osoby zaslaly řadu fabulačních odpovědí a vyjádření, kdy ani jedno z jejich tvrzení nejsou schopny prokázat. Došlo k nezákonnému postupu odpověných osob vůči soukromí občana obce, zasahování do jeho soukromých aktivit a osobnostních práv. Zaslal jsem řadu žádostí jak na Obec Meziříčko tak na HS Šašovice. HS Šašovice dos současné doby neodpovědělo.  Pravnický subjekt Obec Meziříčko vede správní řízení bez jakýchkoliv záznamu, dokumenty zasílá pouze dopisem bez zařazení do archivní služby atd.   

Citace z dokumentu veřejná omluva ze dne 10.6.2020

V únoru 2019 jsme byly osloveny Honebním společenstvím Šašovice abychom zvážily výměnu zástupce obce Meziříčko.....

Po několika měsících jsme byly znovu osloveny HS Šašovice, že v počínání zástupce obce Meziříčko se nic nezměnilo....

Po tomto hlasování nám bylo vysvětleno, že se nejedná o zástupce obce protože obec Meziříčko není členem HS Šašovice  ale přidruženou obcí k HS Šašovice.

1. Byly jsme osloveny  - Kým, do současné doby nejsou odpovědné osoby schopny prokázat doložit kdo je oslovil.

2.Po několika měsících jsme byly opět osloveny - Kým, do současné doby nejsou odpovědné osoby schopny prokázat       doložit kdo je opětovně  oslovil.

3. Po tomto hlasování nám bylo vysvětleno.  Kdo odpovědným osobám vysvětlil, že obec Meziříčko nemá zástupce v HS ale jedná se o vlastníka honitby.  Asi, možná ti kdo je žádal o výměnu zástupce obce Meziříčko.- Jak je možné, že dřív to zástupce HS dříve nevěděl. Navíc HS Šašovice je právnickou osobou, která má výkonný výbor. Tento žádnou žádost ale z dostupných informací neprojednával a neschválil.   Jak je tedy možné , že jeden a ten samý právnický subjetk HS Šašovice (nebo jeho zástupce) v jednom případě žádá o odvolání zástupce obce Meziříčko (i když žádný takový není) a obratem tedy vysvětluje , že obec Meziříško je přidruženo k HS ( správný výraz přičleněno) a žádného zástupce nemá. 

Dále příště.