DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Vítejte na stránce meziricko.wbs.cz v sekci Sledování občanů

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

Občané zde se v nejbližší době můžete dočíst,  jak je možné objednat u obce Meziříčko sledování soukromého života občanů pod záštinou úřední moci. Informace zde zveřejněné jsou podloženy písemnými podklady.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dne 6.2.2020 bylo emailovou korespondencí sděleno ,, Takže rok 2019 jsme sledovali tvoji spolupráci s HS Šašovice a bohužel nenastala z tvé strany náprava."     na základě tohoto sdělení vyvstávají některé otázky -

- na základě čeho bylo zahájeno sledování 

- kdo sledování prováděl

- zda bylo vedeno řádné správní řízení v této věci 

- zda bylo umožněno účastníkovi řízení uplatnit svoje zákonná práva a zda byly dodrženy kroky správního řízení.

- zda byly uplatněný nároky účastníka řízení při podání řádné žádosti o nahlédnutí do spisového materiálu a pořízení kopií.

- a ta otázka nejzákladnější bylo vůbec k zahájení a sledování právní opodstatnění.

Odpovědi na otázky budou zveřejněny v následujících dnech.

- na základě čeho bylo zahájeno sledování 

Sledování bylo zahájeno údajně na žádost Honebního společenstva Šašovice ( neúčast na zasedáních výboru HS- bohužel pozvánky na toto jednání mi nebyly doručeny, osobně ani telefonicky mě nikdo neoslovil. Dle osobního rozhovoru  HS o nic nežádali. Odeslal jsem jak obci Meziříčko tak HS žádost o vyjádření kdo tedy inicioval sledování do dnešní doby od HS žádná odpověď od Obce Meziříčko rovněž jen povídání skutečnosti žádné. Údajně jim moje žádost nepřišla ovšem na HS o této žádosti na obec věděli.) Tedy ačkoli jsem se snažil zjistit podstatu tohoto sledování do dnešní doby t.j nejméně 9 měsíců semi to nepodařilo.

Případné otázky prosím do sekce vzkazy bude vam odpovězeno.

Níže odkaz na sken části korespondence , které mělo udůvodnit sledování mé osoby. Do současné doby mi ovšem na moje dotazy kdo si vlastně stěžoval nebylo odpovězeno. V emailové korespondenci mi bylo na moji žádost o možnost nahlédnutí a zaslání kopii celé sledovací akce odpovězeno, že se žádný spis nevedl. Musím tedy jednoznačně konstatovat, že jako účasník údajného řízení ,, sledování v roce 2019" jsem nebyl vyzván abych se mohl k věci vyjádřit a rovněž mi nebyla dáno možnost ačkoli jsem o ni žádal k nahlédnutí do spisovho materiálu a požízení kopií spisu. Tedy v současné době nevím l kdo chtěl abych byl sledován, kdo mě sledoval. I když prý žádný spis není jeho části a to žádost obce Meziříčko  na HS Šašovice existuje. Zde mi rovněž nebyla zaslána jeho kopie ačkoli jsem o ni žádal. 

A na vysvětlenou v roce 2008 byla schválena dohoda o přičlenění pozemků obce Meziříčko do HS Šašovice . Dohoda řádně sepsaná a potvrzena představiteli organizací kde dni 1.1.2008. Od této doby obec Meziříčko nemá v HS žádna hlasovací práva a tedy nemá v HS svého zástupce. Obec tedy neměla právo jakýmkoli způsobem zasahovat do soukromí osoby, která nebyla obci nikam delegována. 

Proč ke sledování a jednání představitelú obce došlo mi tedy není do současné doby známo. Snad se mi na moje otázky dostane odpovědi po podání žádosti dle zákona 106/1999 Sb. 

https://meziricko.wbs.cz/takze_rok_2019_jsme_sledovali.pdf

https://meziricko.wbs.cz/img_20210303_093730.jpg    

Jak nápadně podobné ,,odkaz  seznam zprávy""  

Starostka tajně sledovala on-line výuku. Učitelé proti tomu protestují