Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Vítejte na stránce meziricko.wbs.cz v sekci veřejné zasedání

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

pozvanka_na_7._zasedani_zastupitelstva_obce_meziricko_konaneho_21.10.2019_-_zverejneno_14.10.2019_-_sejmuto_22.10.2019.pdf

pozvanka_na_6._zasedani_zastupitelstva_obce_meziricko_konaneho_23.9.2019_-_zverejneno_15._9.2019_-_sejmuto_24._9.2019.pdf

pozvanka_na_5._zasedani_zastupitelstva_obce_meziricko_konaneho_27.6.2019-zverejneno_20.6.2019-sejmuto_28.6.2019.pdf

pozvanka_na_4._zasedani_zastupitelstva_obce_meziricko_konaneho_14.6.2019-zverejneno_6.6.2019-sejmuto_15.6.2019.pdf

pozvanka_na_3.zasedani_zastupitelstva_obce_meziricko_konaneho_18.3.2019-zverejneno_9.3.2019.pdf

pozvanka_na_2._zasedani_zastupitelstva_obce_meziricko_konaneho_19.12.2018_-_zverejneno_12.12.2018.pdf

pozvanka_na_ustavujici_zasedani_zastupitelstva__konane_dne_31.10.2018_zverejneno_dne_23.10.2018.pdf
https://meziricko.wbs.cz/verejne_zasedani_dne_20-3-2017_zverejneno_dne_11-3-2017096.pdf

https://meziricko.wbs.cz/pozvanka_na_verejne_zasedani__konane_dne_14-6-2017_zverejneno_

dne_4-6-2017.pdf

https://meziricko.wbs.cz/verejne_zasedani_zastupitestva_obce_meziricko_

dne_12.9.2017_zverejneno_dne_2.9.2017.pdf

https://meziricko.wbs.cz/pozvanka_na_verejne_zasedani_zastupitelstva_obce_meziricko_

konane_dne_6.12.2017_- zverejneno_dne_28.11.2017.pdf

https://meziricko.wbs.cz/pozvanka_na_verejne_zasedani_zastupitelstva_obce_meziricko_

dne_5.3.2018_zverejneno_dne_24.2.2018.pdf

 

Z důvodu poruchy PC vloženo tímto způsobem.

 

POZVÁNKA

  na

21. veřejné ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MEZIŘÍČKO

které se koná

31 .5.2018. od  16:00 hodin

v  místnosti budovy hasičské zbrojnice  

 

 

 

 

1. Zahájení

 2. Volba zapisovatele a ověřovatele

 3. Schválení programu schůze

 4. Rozpočtový výhled  roky 2020-2022

 5. Závěrečný účet roku 2017

 6. Účetní závěrka roku 2017

 7 .Stanovení minimálního počtu zastupitelů na volební období 2018 -2021

            8. Různé

            9. Závěr

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne:   24.5.2018

 

Sejmuto

 

 

 

Starostka obce

                                                                                                            Ludmila Drmotová

https://meziricko.wbs.cz/pozvanka_verejne_zasedani_zastupitelstva_dne_30.8.2018_zverejneno_dne_20.8.2018.pdf

https://meziricko.wbs.cz/pozvanka_na_ustavujici_zasedani_zastupitelstva__konane_dne_31.10.2018_

zverejneno_dne_23.10.2018.pdf

TOPlist