DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Vítejte na stránce meziricko.wbs.cz v sekci Povinně zveřejňované informace

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 1. 1.Oficiální název
  Obec Meziříčko
   
 2. 2.Důvod a způsob založení
  dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
   
 3. 3.Organizační struktura
  Starosta, místostarosta,  finanční, kontrolní  výbor obce
   
 4. 4.Kontaktní spojení
  tel. 568455233, obecmeziricko@centrum.cz
   
 5. 5.Případné platby můžete poukázat
  ČSOB, Poštovní spořitelna, č.ú. 195684464/0300
   
 6. 6.IČ
  00378178
   
 7. 7.DIČ
  obec není plátcem DPH
   
 8. 8.Rozpočet v tomto a předchozím roce
  rozpočet   v samostatné sekci 
 9. 9.Žádosti o informace
  Informace lze získat na obecním úřadě.
  Způsob, jak získat příslušné informace: osobně, telefonicky, písemně,

   
 10. 10.Příjem žádostí a dalších podání
  na adrese obecního úřadu, způsoby uvedenými v bodu 9.
   
 11. 11.Opravné prostředky
  Opravné prostředky proti rozhodnutí povinného subjektu se podávají způsobem a ve lhůtách stanovených z.č. 500/2004 Sb., správní řád.
   
 12. 12.Formuláře
   
 13. 13.Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
  Návody na řešení životních situací lze získat na portálu veřejné správy a webu ministerstva vnitra
   
 14. 14.Nejdůležitější předpisy
  Obecně závazné vyhlášky obce Meziříčko, které jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
  Obecně závazné předpisy:
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
    
 15. 15.Sazebník úhrad za poskytování informací
  Dle vydaného sazebníku.
   
 16. 16.Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.
  Výroční zprávy za předcházející rok,  o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací vyvěšena v samostatné sekci
   
 17. 17.Seznam organizací  
Pro přehlednější úpravu sekce lze obsah rozdělit do textových "bloků". Bloky lze libovolně vytvářet, přesouvat a mazat. Jejich úpravu zahájíte dvojitým poklepáním tlačítkem myši. Textový editor se vždy spustí pouze pro vybraný blok. Jak editor pracuje, naleznete ve videoukázce.

Základní tipy:

 • Používejte často nové bloky.
 • ENTER = nový odstavec.
 • SHIFT+ENTER = nový řádek.
 • Obrázek je nejprve třeba nahrát na server přes Vložit obrázek a Správce souborů.
 • Obsah z Wordu vždy přenášejte přes Vložit z Wordu.
 • NEpoužívejte mezerník pro zarovnávání objektů.
Listování umožňuje dynamicky zobrazovat a skrývat obsahy vybraných bloků:
 • Stiskněte tlačítko listování.
 • U bloků, které mají být skryty, vyplňte nově zobrazené textové pole.
 • Všechny bloky s vyplněným listováním budou na stránkách skryty kromě prvního v pořadí.
 • Tlačítko přidat odkazy vytvoří nový blok se zástupcem, který bude na stránkách nahrazen odkazy. Tyto odkazy budou shodné s vyplněnými nadpisy u listování a budou přepínat příslušné bloky.
 • Ze všech bloků, které mají vyplněné listování, bude zobrazen vždy pouze jeden. Bloky, které nemají vyplněné listování vůbec, budou zobrazeny vždy.
 • Pokud chcete skrývat i první blok listování, vytvořte na jeho místo nový prázdný blok a použijte pro jeho nadpis výraz: %empty%
 • Chcete-li při přepnutí bloku rolovat okno na horní část bloku, přidejte za text bloku výraz: %top% (např.: Dovolená%top%)